راه حل های ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند جهت ارائه راه حلی مناسب به یک نیاز بزرگ یعنی رفاه ، آسایش و تنوع طلبی به وجود آمد. 

اما شاید علاوه بر این نیاز بزرگ یک ضرورت بسیار مهم یعنی صرفه جویی انرژی و امنیت باعث توجیه اقتصادی اجرای ساختمان هوشمند گردید. 
با اجرای ساختمان هوشمند علاوه بر ایجاد تنوع و تفاوت ، افزایش رفاه و آسایش، امکان صرفه جویی انرژی و امنیت را نیز فراهم می نماییم.

KNX بهترین پروتکل استاندارد ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند علاوه بر امکان کنترل سیستم های متنوعی از قبیل : روشنایی ،صوت ، سرمایش و گرمایش ، پرده، امنیت و .... این امکان را نیز فراهم می کند که به صورت یکپارچه خود هوشمندانه عمل کرده و در تعامل با دیگر سیستم ها باشد.

/ 0 نظر / 38 بازدید